Skip to content Skip to footer

Teknik Tasarım

Teknik Tasarım Nedir?

Teknik tasarım, bir ürünün veya sistemin fiziksel özelliklerinin ve yapısının belirlenmesi, planlanması ve tasarlanması sürecidir. Bu süreç, ürünün işlevsel gereksinimlerine, kullanıcı ihtiyaçlarına, mühendislik standartlarına ve üretim yöntemlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Teknik tasarım genellikle mühendislik disiplinleri altında yer alır ve ürünlerin veya sistemlerin tasarım aşamalarını kapsar. 

Teknik Tasarım

Teknik Tasarım Süreci

Gereksinimlerin Belirlenmesi

Tasarım sürecinin başlangıcında, ürünün veya sistemin işlevsel gereksinimleri, kullanıcı ihtiyaçları ve diğer ilgili faktörler belirlenir. Bu adım, tasarımın hedeflerini ve kısıtlarını tanımlar.

Kavramsal Tasarım

Bu aşamada, farklı tasarım fikirleri ve kavramları oluşturulur ve değerlendirilir. Farklı tasarım seçenekleri arasından en uygun olanı seçilir veya birleştirilir.

Detaylı Tasarım

Seçilen tasarım kavramı daha detaylı olarak incelenir ve geliştirilir. Bu aşamada, ürünün veya sistemin parçalarının boyutları, şekilleri, malzemeleri ve montaj yöntemleri belirlenir.

Modelleme ve Simülasyon

Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları kullanılarak ürünün veya sistemin dijital modelleri oluşturulur. Ayrıca, simülasyon ve analiz araçları kullanılarak tasarımın performansı ve davranışı değerlendirilir.

Prototip Üretimi

Tasarımın bir prototipi üretilir ve test edilir. Bu prototip, tasarımın işlevselliği, dayanıklılığı ve performansı üzerinde gerçek dünya koşullarında test edilir.

Revizyon ve İyileştirme

Prototip testleri sonucunda elde edilen geri bildirimler doğrultusunda tasarım revize edilir ve iyileştirilir. Bu süreç, tasarımın optimize edilmesini ve son ürünün gereksinimlere uygun hale getirilmesini sağlar.